Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

FlevoTrade doet méér dan het verkopen van uien en an-

dere producten. Wij nemen onze klanten ook het com-

plete logistieke traject uit handen. Zo kunt u erop vertrou-

wen dat uw producten op tijd op de juiste plaats worden

afgeleverd – zonder dat u er naar om hoeft te kijken.

Wij regelen het gehele transport tot aan uw deur – over

zee of de weg. Vanzelfsprekend gebeurt het transport

indien nodig gekoeld. Ook zaken als de administratie,

verzekering en exportdocumenten nemen wij voor onze

rekening. Dit alles gebeurt door professionele en erva-

ren exportmedewerkers die hun talen spreken. Want wij

hebben verstand van uien… én van export.

FlevoTrade does more than just selling onions and other

products. We take the entire logistics process off our cus-

tomers’ hands. This way, you can rest assured that your

products will be delivered to the right place – without

any efforts on your side.

We take care of all transport to your door – by sea or by

road. It goes without saying that transport takes place in

air-conditioned vehicles, if necessary. We can also take

care of your business administration, insurance matters

and export documents. This is taken care of by profes-

sional export staff who are very experienced and have

a good knowledge of languages. Because we have a

knowledge of onions... and of export.

VERSTAND VAN

UIEN…

ÉN VAN EXPORT

A KNOWLEDGE OF ONIONS...

AND OF EXPORT

“Fresh freight forwarding

via air and ocean”

Rivium 2e straat 46

t

2909 LG Cappele a/d IJssel

t

+31 (0)10 2580900

t

fresh@milestonefresh.nl

t

www.milestonefresh.nl